Podnikatelské subjekty registrované jako plátci DPH mají povinnost pravidelně odvádět tuto daň státu.

Nabízíme vám zpracování DPH v Praze a okolí a to jak v měsíčních, tak čtvrtletních periodách, v závislosti na Vaší potřebě.

S námi nezanedbáte žádnou ze svých daňových povinností.