Povinnost vedení daňové evidence mají všechny podnikající osoby, které nevedou účetnictví.

Nejčastěji se jedná o fyzické osoby s nízkým ročním obratem. Ačkoliv je vedení daňové evidence jednodušší, než vedení účetnictví, i toto podléhá neustále se měnícím zákonům a je tak výhodné jej svěřit odborníkům v oboru.

Svým klientům v Praze a okolí nabízíme komplexní služby v oblasti daňové evidence zahrnující následující služby:

- daňová evidence předaných dokladů
- peněžní deník
- pokladní kniha
- přehled o příjmech a výdajích
- přehled o majetku a závazcích
- kniha pohledávek a závazků
- zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)
- kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
- kontrola zálohových plateb
- zpracování roční účetní závěrky
- zpracování daňového přiznání a přehledů pro PSSZ a ZP
- zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ