Mzdy a personalistika
zpět
Růst Vaší firmy je obvykle podmíněn vyšším počtem zaměstnanců a zvýšenými nároky na vedení a zpracování mezd. Klientům v Praze a okolí nabízíme:

- kompletní zpracování mezd a personalistiky
- vedení personální agendy, vedení mezd zaměstnancům
- přihlášky a odhlášky zaměstnanců
- zpracování mezd zaměstnanců
- příprava výplatních pásků z mezd pro zaměstnance,
   předání mzdových výplatních listin
- odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd
   včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
- odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu
   ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně
- odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd
   včetně ročního vyúčtování daně
- provedení ročního zúčtování daně z příjmů
   ze závislé činnosti pro zaměstnance
- vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech
   pro zaměstnance
- vystavení ELDP pro příslušnou správu sociálního
   zabezpečení
- výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance
- vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů
   z mezd do bankovního ústavu
- vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech
   pro zaměstnance
- zastupování na úřadech při kontrolách a další služby v oblasti vedení mezd