Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické a některé fyzické osoby.
Odborně a profesionálně vedeme účetnictví klientům v Praze a okolí. Poskytujeme následující služby:

 

- kompletní zpracování účetnictví
- vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
- kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně
  vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
- kontrola zálohových plateb v účetnictví
- zpracování leasingových a úvěrových smluv
- vedení evidence majetku
- vedení skladové evidence
- saldokonto
- vedení pokladní knihy
- vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
- zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní (na vyžádání
  klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky a sestavy)

- zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient
  zaregistrován
- účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly
- účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)
- zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ
- intrastat ČR, SR