středa 1.4. - daň z příjmů
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2020
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
čtvrtek 9.4. - spotřební daň
- splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.4. - daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
pondělí 20.4. - DPH
- daňové přiznání a daň k MOSS
pondělí 20.4. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.4. - spotřební daň
- splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.4. - DPH
- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
- souhrnné a kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
pondělí 27.4. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 03/21
pondělí 27.4. - spotřební daň
- daňové přiznání za březen 2021
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (tech.) benzinů za 03/21 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek 30.4. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 03/20
čtvrtek 30.4. - energetické daně
- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv ...