úterý 2.5. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 03/17
středa 10.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.5. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2017
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek 25.5. - DPH
- daňové přiznání a daň za duben 2017
- souhrnné hlášení za duben 2017
- výpis z evidence za duben 2017
čtvrtek 25.5. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
středa 31.5. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 04/17
středa 31.5. - daň z nemovitých věcí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zem. výrobu a chov ryb)