pátek 10.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.5. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 27.5. - DPH
- daňové přiznání a daň za duben 2019
- souhrnné a kontrolní hlášení za duben 2019
pondělí 27.5. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 04/19
pondělí 27.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2019
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
pátek 31.5. - daň z nemovitých věcí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zem. výrobu a chov ryb)
pátek 31.5. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 04/19