čtvrtek 10.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.5. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 25.5. - spotřební daň
- splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2018
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
pátek 25.5. - DPH
- daňové přiznání a daň za duben 2018
- souhrnné hlášení za duben 2018
- výpis z evidence za duben 2018
pátek 25.5. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
středa 31.5. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 04/18
středa 31.5. - daň z nemovitých věcí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zem. výrobu a chov ryb)