středa 9.9. - spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.9. - daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.9. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
čtvrtek 24.9. - spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.9. - DPH
- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
- souhrnné a kontrolní hlášení za srpen 2021
středa 25.9. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, p.paliv a el. za 08/21
pondělí 26.10. - spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2021
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
středa 30.9. - DPH
- žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
středa 30.9. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021